TSMT-terápia

 

Tünetek

Korai 3 hónapostól 3 éves korig

MOTOROS tünetek

tartós táplálkozási/ szopási nehézség
– eltérő izomtónus
– megkésett / eltérő mozgásfejlődés
– egyensúlyi gyengeség / zavar
– aszimmetria a test két féloldalának használata között
– csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
– kóros együttmozgások spontán jelentkezési
– finommotorika késése / éretlensége
– beszédmotorika beindulásának késése

PSZICHÉS, KOGNITÍV tünetek

– alvászavar
– észlelési funkciók gyengesége (látás, hallás, tapintás, stb.)
– figyelem rövidsége, gyengesége
– beszédértési problémák
– kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése
– megkésett beszédfejlődés
– megkésett pszichomotoros fejlődés
– szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
– ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése
– szerepjáték megjelenésének hiánya
– feladathelyzetbe nehezen bevonható

SZOCIÁLIS tünetek

– nehéz megnyugtathatóság
– kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)
– együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta
– érzelmek megosztásának eltérő működése / hiánya
– irányíthatóság nehézsége
– tiltás meg nem értése / be nem tartása
– akaratos, öntörvényű viselkedés
– agresszió
– autoagresszió
– dührohamok

3-6 éves kor között megjelenő tünetek

MOTOROS tünetek

– mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
– új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
– erőadagolási problémák
– diszpraxia, apraxia
– grafomotorika éretlensége
– hanyag tartás
– a szinkronfunkciók gyengesége
– a motoros kontrollfunkciók

PSZICHÉS, KOGNITÍV tünetek

– sikertelen szobatisztaság
– emlékezeti gyengeség
– információ-feldolgozási zavar
– egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
– figyelemzavar
– a belátáson / tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
– az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
– testvázlat, lateralizáció, téri orientáció gyengesége
– diszlexia / diszkalkúlia veszélyeztetettség
– szorongás, depresszió
– fóbiák

SZOCIÁLIS tünetek

– nehezített beilleszkedési képesség
– nehezített szabályfelismerés
– nehezített szabályelfogadás
– szabálykövetés kiszámíthatatlansága
– leválások-kötődések dinamikájának eltérései
– segítségadás elutasítása
– feladathelyzetekből való kiszállás
– viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)
– autizmus spektrum zavar
– gyermekkori szorongás
– depresszió–

Kisiskolás korban megjelenő tünetek

MOTOROS tünetek

– sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei
– lordosis. kiphosis

PSZICHÉS, KOGNITÍV tünetek

– tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)
– lassú, nehézkes tanulási tempó

SZOCIÁLIS tünetek

– áldozat/ bohóc/ agresszor szerepek
– pszichoszomatikus tünetek megjelenése
– az időbeosztás nehézségei
– játszmák

A Longitudinális Komplex Vizsgálat LongiKid

3 hónapos kortól 11 éves korig alkalmazható vizsgálati módszer, mely az egyes életkorokban elvárható mozgásos, kognitív, nyelvi teljesítményt, valamint az idegrendszer érettségét elemzi 280 megfigyelési szempont alapján. Kiegészítő vizsgálatai alkalmasak egyszerű szemészeti, audiológiai szűrésekre; része az izomtónus-vizsgálat is.

Csoportos Tervezett SzenzoMotoros

Tréning: TSMT-II

 

A TSMT-II elméleti alapjaiban megegyezik a TSMT I-vel; olyan gyermekek számára alkalmazható, akik már képesek 4-6 fős csoportban együttműködni, a terapeutával dolgozni. A módszert sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen végezni. Az alkalmazott feladatok a konkrét műveleti időszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a szenzomotoros szinkronok, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a  ritmusérzékés a motoroskreativitás, az egyidejű többcsatornás figyelemfejlődését is elősegítik, s emellett az úgynevezett primitív/csecsemőkori reflexprofil integrációját is kialakítják. E készségek és képességek a sikeres iskolai beválás nélkülözhetetlen alapját képezik.

 

A tréning célja

A sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességek fejlesztése (utánzás, többirányú figyelem, emlékezet, sorrendiség, ritmusérzék, mozgás-beszédszinkron, terhelhetőség, belső kontroll stb.), helyzet-felismerési és problémamegoldó képességek fejlesztése és változatos mozgásélmények megtapasztalása.

 

Árak

Első vizsgálat: 

0-3 év között (max. 90 percig)

15 500 Ft

3-5 év között (max. 105 percig)

16 500 Ft

5 év felett (max. 120 percig)

17 500 Ft

 

ISKOLÁBA KÉSZÜLÜNK (TSMT csoportos torna+okosítás) / KOMBI ÓRÁK

2×45 perc  5 400,- Ft